İlim Yayma Cemiyeti, kurulduğu11 Ekim 1951 tarihinden itibaren milli
ve manevi değerler ışığında hizmetlerini sürdüren bir hayır kurumudur.
17 Ekim 1951 tarihinde ilim ve irfan sahibi aydınlık nesillerin yetişe-
ceği ilk İmam Hatip Okulunu açan, sonraki yıllarda da ülkemiz milli
eğitimine 100’ü aşkın İmam Hatip Lisesi kazandıran Cemiyetimiz,
gerçekleştirdiği güzel çalışmalar neticesinde Bakanlar Kurulu kararıyla
kamu yararına faaliyet gösteren dernek statüsü kazanmıştır.
Türkiye’de bugün, Cemiyetimiz bünyesinde yaklaşık 20.000 öğrencinin
barındığı 129 öğrenci yurdu ve halka yönelik çalışmaların da yapıldığı
151 şube bulunmaktadır. Aynı zamanda Cemiyetimiz, kuruluşundan
itibaren ihtiyaç sahibi başarılı binlerce öğrenciye burslar vermiştir. Ya-
pılan tüm bu çalışmalar ve Türk Milli Eğitimine Cemiyetimizin vermiş
olduğu destek; Cumhurbaşkanlığı tarafından “Üstün Hizmet Plaketi”,
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Şükran Plaketi” ile takdir görmüştür.
İlim Yayma Cemiyeti, Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşlarından biri
olma özelliğiyle kuruluş ilkeleri doğrultusunda öncü bir kurum olmaya
bugün olduğu gibi gelecekte de devam edecektir.