Yurdun Adı: Özel Vehbi Bilimler Orta Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Hizmet Türü:  Ortaöğretim
l Kişiliğin Adı:
  İlim Yayma Cemiyeti Beykoz Şubesi

Bağlı Olduğu Gerçek ve Tüze

Açılma İzninin Tarihi ve Sayısı:  05.08.2010 Tarihli ve 83184 sayılı onay

Kurucu veya Kurucu Temsilcisinin Adı-Soyadı:  Bünyamin AYRANCI

Yurdun Öğrenci Kapasitesi: 240