Yurdun Adı: Özel Vehbi Bilimler Orta Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Hizmet Türü:  Ortaöğretim

Bağlı Olduğu Gerçek ve Tüzel Kişiliğin Adı:  İlim Yayma Cemiyeti Beykoz Şubesi

Açılma İzninin Tarihi ve Sayısı:  05.08.2010 Tarihli ve 83184 sayılı onay

Kurucu veya Kurucu Temsilcisinin Adı-Soyadı:  Bünyamin AYRANCI

Yurdun Öğrenci Kapasitesi: 240

beykoz erkek öğrenci yurdu