Beykoz İlim Yayma Cemiyeti'mize bağış yapmak istiyorsanız

Başkanın Mesajı

Yusuf TÜLÜN


İlim ve eğitim çok önemlidir. İlme talip olmanın ve bu yolda gayret göstermenin en yüce faaliyet olduğuna  inanan, ilim taliplilerine hizmeti kendine amaç edinen İlim Yayma Cemiyeti 1951 yılından beri çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Genç nesillere, potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri ve geleceğe umutla bakabilmeleri için sürekli imkânlar sunmak, Cemiyetimizin gayesi olmuştur.

            Yurdumuzun dört bir yanından hayırsever insanlarımız bir araya gelmiş, aralarında tesis ettikleri gönül  birliğiyle ülkemizin kültürel mirasını korumaya ve geliştirmeye yönelik hizmetler vermişlerdir. Değişen dünya ve ülke şartlarına uygun olarak tüm imkânlarımızla hizmetlerimiz devam edecektir.  

            Günümüz dünyasında toplumların vazgeçilmez unsurları olan sivil toplum kuruluşları, bir yanda devletin yükünü hafifletirler, diğer yandan da toplumun ihtiyacı olan hizmeti yerine getirirler. İnsanı merkeze alan, bireyi önemseyen anlayış, sivil toplum örgütlerinin varlığını zorunlu kılmaktadır. Devlet ve toplum arasındaki iletişimi oluşturan bu kurumlar, toplumun vicdanını ve arzusunu yansıtmaları bakımından önemli fonksiyonlar icra etmektedirler. Bu anlamda, İlim Yayma Cemiyeti nadide bir kuruluştur; toplumun bütün kesimlerini kucaklamaktadır ve kamu yararına hizmetini devam ettirmektedir.                 

            İlim Yayma Cemiyeti, kurulduğu günden itibaren, hiçbir ayırım yapmaksızın ülke insanımızın hizmetindedir. Kendi kültürel mirasına sahip çıkan, vatanını, milletini seven, öz değerlerine sahip, bunun yanı sıra dünyanın ulaştığı ilmi ve teknik seviyeyi tüm gerçekliğiyle idrak edip geleceğe kendini hazırlayan gençler yetiştirmek, ana hedeftir. Bu hedefe yönelik olarak, imkânları en verimli şekilde değerlendirme yönündeki çalışmalarımız dün olduğu gibi bugün de devam etmekte, yarın da devam edecektir. Milletimizin İlim Yayma Cemiyeti'ne göstermiş olduğu haklı teveccühe lâyık olmaya çalışmaktayız.

ilim yayma cemiyeti başkanın mesajı

HAKKIMIZDA

BAŞARILARIMIZ

00
Personel
000
Erkek Yurt Öğrenci Sayısı
00
Bayan Yurt Öğrenci Sayısı
000
10 gün içerisinde alınan başvuru