Yurdun Adı: Beykoz Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Hizmet Türü:  Ortaöğretim

Bağlı Olduğu Gerçek ve Tüzel Kişiliğin Adı:  İlim Yayma Cemiyeti Beykoz Şubesi

Açılma İzninin Tarihi ve Sayısı:  05.08.2010 Tarihli ve 83184 sayılı onay

Müdür veya Sorumlu Kişinin Adı-Soyadı:  Aynur Külcü

Yurdun Öğrenci Kapasitesi: 104

beykoz kız öğrenci